OHSAS 18001 (ISO45001) BELGELENDİRME

OHSAS 18001 yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği için İngiltere standart kurumu tarafından hazırlanan uluslararası standartlar organizasyonu (ISO) tarafından da kabul görmüş bir yönetim sistemidir. Daha sonraki aşamalarda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için ISO 9001 temel yönetim sistemine entegre edilmesi ihtiyacı ortay çıkmıştır. Bu entegrasyonun yapılabilmesi için ISO 45001 standardı olarak değiştirilmiş ve geliştirilmeye başlanmıştır. OHSAS 18001 (ISO45001) dünya genelinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olarak kabul edilmiş ve kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

OHSAS 18001 ve ISO 45001 Arasındaki Farklılık

Ülkemizde güvenli belgelendirme ve danışmanlık hizmeti veren firmamız, uluslararası standartlar organizasyonu tarafından belirlenen tüm belgelendirme standartları hizmetlerini vermektedir. OHSAS 18001 (ISO45001) İş sağlığı ve güvenliği belgesi olan OHSAS 18001 geliştirme sürecinde ISO 45001 olarak değiştirilmiştir. İki belgelendirme arasındaki farklar olarak, OHSAS 18001 prosedür bazlı, ISO45001 süreç bazlı işlem yürütmektedir. ISO 45001 standardının tüm maddeleri daha dinamiktir. OHSAS sadece risk ile ilgilenirken, ISO 45001 hem riski hem de güvenlik fırsatlarını dikkate almaktadır. OHSAS 18001 tarafların görüşlerine yer vermezken ISO 45001 tarafların görüşlerine yer vermektedir.

Geçiş İşlemleri

Daha önceden OHSAS 18001 belgesine sahip olan kuruluşlar, ISO 45001 belgesine geçiş yapabilmek için belirli aşamaları tamamlamaları gerekmektedir. Firmamıza başvuruda bulunan tüm kuruluşlara OHSAS18001 (ISO45001) geçiş işlemlerini başlatıyoruz. Firmalarda iş sağlığı ve güvenli standartlarının en iyi şekilde sağlanabilmesi için uluslararası standartları organizasyonu tarafından belirlenen standartların yerine getirilebilmesi ISO 45001 belgelendirme dokümanlarında belirlenen tüm denetimler yapılarak yeniden belgelendirme yapıyoruz.

Belgelendirmenin Amacı

İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında yaşanabilecek olan tüm riskleri ortadan kaldırmak ve riskleri en aza indirmek genel bir amaçtır. Bu risklerin denetlenebilmesi için ISO 45001 standardı belirlenmiştir. Belgelendirme ile çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak, işletmenin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amaçlanmaktadır. İş ortamının daha verimli duruma getirilmesi ve çalışma alanlarının tüm risklerden ve olumsuzluklardan arındırılmış olması hem iş sağlığını olumlu etkileyecek hem de gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır. Alınacak tedbirler iş yerinde, yangın, patlama gibi her türlü kazaların önlenmesini sağlayacaktır.