ISO 14001:2015 BELGELENDİRME

ISO 14001 bir çevre yönetim sistemi belgesidir. Bu belge kuruluşların faaliyette bulundukları çevreye zarar vermemelerini amaçlamakta ve belirlenen standartlar ile sistemli olarak çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi sağlamaktadır. ISO 14001:2015 yeni rezervasyon çalışmaları ile yenilenmiş ve yeni uluslararası standartlar belirlenmiştir. Belgelendirme işlemleri ile firmaların ve organizasyon yapılarının çevre etkileşim olayında olumlu sonuçların ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Sanayi üretiminde bu sertifikaya sahip olmayan ve atık maddeleri çevreye zarar verebilecek olan kuruluşlara faaliyet izni verilmemektedir. ISO 14001:2015 belgesi işletmenin çevreye hiç zarar vermeyeceği anlamına gelmemektedir. Ancak çevreye verilecek olan zararın en aza indirilmesi gerektiğini göstermektedir.

ISO 14001 Nedir?

Çevrenin korunabilmesi için dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere bazı standartlar belirlenmiştir. Bu standartlar ISO 14001:2015 sertifikası olarak düzenlenmiştir. Çevre yönetim sistemi belgelendirmesi, çevrenin korunması için bir sistemin kurulması gerektiğini, işletmelerin bu sistemi bünyelerinde kurarak gerekli belgelendirmeye sahip olmaları istenir. Firmamız sanayi üretiminde bulunan ve çevre yönetim sistemi belgelendirme başvurusunda bulunan firmalarda denetimler yaparak, sistemin kurulmasını, standartların belirlenmesini yapmaktadır. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası TSE, JAS-ANZ veya İAS onaylı yada TÜRKAK akrediteli olarak kendilerine sunulmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi Bölümleri

Firmamız yapmış olduğu ISO 14001:2015 sertifikalandırma işlemlerinde, sistemin kurulması ve denetlenmesi için belgelendirme formları düzenlemektedir. Bu belgelendirme formları bölümleri, kapsam, atıf yapılan standart ve dokümanlar, tarifler ve terimler, çevre yönetim sistemi şartları bölümlerinden oluşmaktadır. Sistemin kurulabilmesi çevre yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir. Firmamız işletmelerde çevre yönetim sisteminin gerektirdiği şartları denetleyerek, uygunluk durumunda ISO 14001:2015 belgesini düzenlemekte ve onaylatarak kuruluşa teslim etmektedir.

ISO 14001 Neden Önemli

Dünya genelinde nüfus hızlı bir artış göstermekte ve kentleşmenin de artmasıyla birlikte doğal kaynaklar tükenmekte, çevre kirlenmektedir. Daha sağlıklı bir çevreye sahip olabilmek ve çevrede zararlı maddelerin bulunmaması, kirliliğin oluşmaması için ISO 14001:2015 belgelendirmesinin yapılması önemlidir. Bu belgelendirme ile üretim sektöründe bulunan tüm kuruluşların çevreyi kirletmelerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Çevre kirliliği tüm canlıların sağlığını tehlikeye sokacağından, kirlilik oranının en aza indirebilmek için belgelendirme işlemleri yapılmaktadır.