ISO 22000:2005 BELGELENDİRME

ISO22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme işlemleridir. İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmesi için sürekli olarak gıdaya ihtiyaç duymaktadır. Temel ihtiyacımız olan gıdaların güvenli bir şekilde üretilmesi ve tüketilebilmesi için uluslararası standartlar belirlenmiş ve ISO 22000:2005 sertifikası ile tescillenmiştir. Gıda üreticileri, gıdaların tüketim aşamasına kadar güvenli olmasını sağlamak, gıdaların güvenliğine yönelik olan riskleri ortadan kaldırmak için bu standartlara uymak zorundadırlar. Gıda zincirinde oluşabilecek tüm risklerin tespit edilmesi, risklerin önlenmesi, tehlikelerin kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi amacıyla ISO 22000:2005 belgelendirmesi yapılmaktadır.

Uygulama Alanları

ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi belgelendirme işlemlerini yapan firmamız, başvuruda bulunan gıda üreticisi kuruluşlar ile yapacağı sözleşme sonrasında, üretimden tüketim aşamasına kadar olan tüm gıda zinciri aşamalarında denetimler yaparak, gıdaların güvenli olup olmadığını belirlemektedir. Yapılan denetimler sonucunda istenilen standartlar yakalandığında kuruluşlara ISO 22000:2005 belgesi verilmektedir. İnsanların beslenme alışkanlıkları farklı olmaktadır. Değişen çevre şartlarına ve tüketim alışkanlarının sağlıklı olarak yapılabilmesi için gıda güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Firmamız, gıda üreticileri ile birlikte, hazır yemek firmaları, toptancılar, perakendeciler, oteller, lokantalar gibi gıda zincirinde bulunan tüm kuruluşlara belgelendirme yapmaktadır.

Belgelendirme Faydaları

ISO 22000:2005 belgelendirmesi ile tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki talepleri karşılanmış olmaktadır. En önemlisi gıda zincirinde görev alan kişilerin hijyen olunması gerektiği ve gıda güvenliği konusunda bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Belgelendirme çalışmaları ile gıda zehirlenmeleri riski en aza indirilmektedir. Gıda üretim maliyetlerini azaltır ve işletmelere rekabet gücü verir. Oluşabilecek olan tehlikelerin önceden görülmesini sağlar ve denetimler ile eksikliklerin giderilmesi sağlanmış olur.

Diğer Belgelendirmeler İle Uyumu

ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi belgelendirme işlemleri, işletmelerin sahip olmaları gereken diğer uluslararası standartlar ile entegre olabilmektedir. Gıda güvenliği yönetim sistemini sağlarken, kalite yönetim sistemi, çevre güvenliği yönetim sistemi gibi standartlar ile birlikte yürütülebilmektedir. Standartların entegre olması işletmelerin işlemlerini daha denetimli ve kontrollü olarak yürütmesini sağlayacaktır. Firmamız talep edilmesi durumunda tüm belgelendirme işlemlerini kuruluşlar için aynı anda yürüterek uyumlu olmasını sağlamaktadır. Belgelendirmelerin amacı ürün kalitesini artırmak, insan ve çevre sağlığını korumaktır.