GMP BELGELENDİRME

GoodManufacturingPratices (GMP) ülkemizde iyi üretim uygulama standardı olarak bilinmektedir. İyi üretim uygulaması sayesinde üretilen ürünlerin hem iç hem de dış kaynaklardan kirlenme risklerini önlemek için belirlenen bir uluslararası standarttır. GMP özellikle gıda sektörü için belirlenmiştir. Tüm gıda ürünlerinin üretimden dağıtım aşamasına kadar geçen aşamalarda ürün kalitesini korumak için GMP teknikleri uygulanmaktadır. Uluslararası belirlenen standarda göre, ürün kalitesini sağlamak, ürünlerin işlenmesi, hammadde geliştirilmesi, üretilmesi, depo aşamalarında tüm işlemlerin kesintisiz yapılması sağlanmaktadır.

GMP İhtiyacı

İyi Üretim Uygulaması olarak ülkemizde kullanılan GMP standardına sahip olmak isteyen gıda üretim zincirinde bulunan kuruluşlar, firmamızdan danışmanlık hizmetleri alarak, gerekli belgelendirmenin yapılmasını sağlayabilirler. GMP belgelendirmesi sayesinde, tüm üretim süreçlerine hakimiyetiniz tam olacaktır. Gıda üretiminde uygulanan tüm üretim proseslerinin düzenli çalışmasını ve devamlı olmasını sağlarsınız. Firmamız tarafından kuruluşunuza verilecek olan GMP belgesi ile tüm yasal denetimlere her zaman hazır olursunuz. Müşteri memnuniyetiniz artar ve müşteri potansiyelinizi genişletirsiniz. Yapacağınız tüm üretim işlemlerinde yasal uygunluk standardını yakalamış olursunuz.

GMP İlkeleri

Kuruluşların iyi üretim uygulama sistemine sahip olabilmek için firmamıza yapacağınız başvuru sonucunda bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir. Firma kalite yönetim sisteminin kurulması, organizasyon şemasının oluşturulması ve personel yapısının ele alınması, kullanılacak olan tüm tesis ve makineler için standartların belirlenmesi yapılmaktadır. Doküman olarak, iş süreçleri ve süreçlerin uygulanmasını gerektiren dokümanlar hazırlanır. Üretim için hammaddelerin belirlenmesi, işlenmesi, dağıtımı işlemlerinin belirlenmesi, yeterlilik ve kalite testlerinin yapılması, hataların araştırılması, hataların önlenmesi, oluşabilecek şikayetlerin belirlenmesi ilkeleri tespit edilmeye çalışılmaktadır.

GMP Amacı

İyi üretim uygulamaları sistemi olarak bilinen GMP belgelendirmesi için belirlenen ilkelerin yerine getirilmesi ile insan sağlığı için önemli olan ürünlerin hijyenik olarak yerine getirilmesi sağlamaktadır. Gıda üretiminde istenilen kalitenin ve hijyenin yakalanabilmesi için iyi üretim uygulaması sayesinde elde edilebilmektedir. GMP belgelendirmesi için firmamız ile görüşmeler yapabilir ve başvurunuzu oluşturarak, uzmanlarımız tarafından denetlenerek istediğiniz belgeye sahip olabilirsiniz. Ürün kalitesi için yapılan denetimler sayesinde, firmanızın iç ve dış denetimini de sağlamış olursunuz.