ISO 20000-1 BELGELENDİRME

Uluslararası ürün ve hizmet kalite standartları kuruluşları müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek ISO 20000-1 hizmet yönetim sistemi standardını belirlemişlerdir. Buradaki amaç kuruluşların müşterilerine en iyi hizmeti verebilmelerini sağlamaktır. Standart kapsamında, verilen hizmetlerin, planlanması, uygulanması, izlenmesi, geliştirilmesi için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi yapılmaktadır. İşlemlerin yapılabilmesi için, tasarım, geliştirme, geçiş ve teslimat aşamaları bulunmaktadır. Firmamız hizmet sektörü öncelikli olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) belgelendirmesini yapmaktadır.

Belgelendirmenin Getirdiği Faydalar

Hizmet yönetim sistemi ISO 20000-1 belgelendirmesi, sahip olunan kuruluş çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu faydalar arasında, en iyi hizmetin verilmesinin sağlanması, hizmetlerin daha kapsamlı olması, hizmet maliyetlerini mümkün olduğu kadar minimum seviyede tutması, hizmet ulaştırılan tüm alanlarda güven oluşturması tüm kuruluşlara sağladığı faydalardandır. Hizmetlerin güvenli bir şekilde ulaştırılması, kuruluşun yönetim kadrosuna olan güveni artıracak, markanın önemini daha ön plana çıkartacaktır. Kaliteli hizmetler müşterilerin olumlu geri dönüşlerini sağlayacaktır. Belgelendirme firması olarak tüm kuruluşlarda standartların belirlediği denetimleri yapıyor, kurumların eksiklikleri varsa tamamlamalarını sağlayarak belgelendirme işlemlerinizi yapıyoruz.

Kimler ISO 20000-1 Alabilir?

Hizmet yönetim sistemi ISO 20000-1 belgesini, BT hizmetlerini sağlayan, bu alanda referans oluşturmak isteyen tüm sektörlerdeki tüm kuruluşlar yapılarının büyüklüklerine bakılmaksınız alabilecektir. ISO 20000-1 ilk olarak İngilizler tarafından geliştirilmiş bir hizmet standardıdır ve kısa sürede dünya genelinde kabul görmeye başlamıştır. Bizler tüm ürün ve sistem belgelendirmelerini yapan bir kuruluş olarak, talep eden firmalara hizmet yönetim sistemi belgelendirme işlemlerini de güvenli bir şekilde yapıyor ve TSE onaylı olarak belgenin hazırlanmasını sağlıyoruz.

ISO 20000-1 Zorunlu mudur?

Hizmet yönetim sistemi belgelendirmesi bazı sektörler için zorunlu hale gelmiştir. Bilgi teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşlar, devlet ihalelerine katılmak istediklerinde kendilerinden ISO 20000-1 belgesi istemektedir. Bu belgeye sahip olmayan şirketler ihaleye katılamamaktadır. Belgelendirmenin amacı kuruluşun organizasyon yapısının iyi oluşturulması ve tüm organizasyonlarının iyi yönetilmesini sağlamaktır. Firmalar bu belgeye sahip olmak istediklerinde, firmamız gibi akreditasyonu bulunan belgelendirme firmalarından destek almalıdır. Akreditasyonu bulunmayan firmaların vereceği belgeler devlet ihalelerinde geçersiz sayılacaktır.