DANIŞMANLIK

Danışmanlık hizmetleri son dönemlerde iş dünyasında sıklıkla duyulan ve kuruluşların bazı işlemlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları bir hizmettir. Özel bir alanda uzman bilgilerine sahip kişiler tarafından belirli zaman aralıklarında hizmet verilen kuruluşa tanımlanan iş ile ilgili tüm işlemlerin şartlara uygun bir şekilde yapılması işine danışmanlık denilmektedir. Firmamız tüm sektörlerde bulunan her türlü işletmeye farklı konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Tüm danışmanlarımız kendi alanlarında uzmanlaşmış kişilerdir. Birçok işletme firmamızdan, yatırım teşvik konusunda danışmanlık hizmeti alarak kendilerine yeni yatırım alanları oluşturmaktadır. Kalite yönetim istemi işlemleri için danışmanlık hizmetlerini birlikte vermekteyiz.

Türkiye de Danışmanlık

Ülkemizde çok sayıda danışmanlık hizmeti veren firma bulunmaktadır. Firmamız uluslararası kabul görmüş ve akredite olmuş bir kuruluştur. Özellikle finans sektöründeki işletmeler firmamızı ve firmamız gibi uluslararası kabul görmüş firmalardan danışmanlık hizmetleri almaktadır. İşletmelere yatırımları için KOSGEBdanışmanlığı yapıyoruz. Birçok firma TÜBİTAKprojeleri için danışmanlık hizmeti almak zorundadır. Üretim sektöründe bulunan firmalara, yerli malı belgesi ve ürün belgelendirmesi alanlarında uzmanlarımız tarafından danışmanlık yapılmaktadır. İmalat sektöründe barkod kullanımı için gerekli şartların oluşturulması, standartların belirlenmesi, kapasite raporu hazırlanması danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında bulunmaktadır.

Danışmanlık Hizmetinin Önemi

Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer batı ülkelerinde işletmeler rekabet güçlerini artırabilmek için danışmanlık hizmetlerine büyük önem vermektedir. Ülkemizde de firmamız büyük küçük tüm firmalara danışmanlık hizmetleri vererek, firmaların dünya standartlarını yakalamaları ve hizmet kalitelerini artırmaya çalışmaktadır. Tüm firmalar ARGEçalışmalarını yaparak kendilerine yeni yol haritaları çıkarmaya çalışmaktadır. Firmamız uzmanlarının danışmanlık yaptıkları firmalar büyük başarıları kolaylıkla yakalayabilmiştir.

Danışman Firma İle Çalışma

İşletmeler, gelecek için yatırım yapma planlamaları yaparken, belirli standartları tutturmaları ve farklı açılardan değerlendirme yapabilmeleri önemlidir. Bizler danışmanlık hizmetlerimiz ile firmaların yapacakları yatırımlarda hangi krediimkanlarından faydalanmaları gerektiğini, yatırımları için hangi hibe yatırımlarını alabileceklerini belirliyor ve kendilerine yol gösteriyoruz. Danışmanlık hizmetlerimizde işletmenin talep ettiği konuda tüm araştırmalarımız yapıyor ve sonuç raporu oluşturarak firma yönetimine sunuyoruz. Talep edilen konu ile ilgili tüm bilgi ve tecrübelerimizi, piyasa araştırmalarını raporumuza yansıtarak en iyi danışmanlık hizmetini vermeye çalışıyoruz.