ISO 9001:2015 BELGELENDİRME

Firmaların yönetim sistemlerini güçlendirmek, denetimleri artırmak ve uluslararası standartlarda faaliyet gösterebilmeleri için uluslararası standart kuruluşları tarafından belirlenen İSO 9001 kalite yönetim sistemi 2015 yılında yeniden revize edilmiştir. Revize sonrasında İSO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesi olarak anılmaya başlamıştır. Yapılan revizyon ile firmaların organizasyon yapılarının güncellenmesi ve tüm sistemlerinin yeni versiyona göre düzenlenmesi sağlanmıştır. İSO 9001:2015 standardına geçiş için firmalara üç yıl süre tanınmıştır. Tüm firmalar üç yıl içerisinde gerekli revizyonu yapmak zorundadır. Revizyon ile kuruluşların performansını yükseltmek ve faaliyetlerine katma değer kazandırmak amaçlanmıştır.

Neden İSO 9001

Kuruluşlar müşteri memnuniyetini artırmak ve bu memnuniyeti izlemek, yönetim sisteminin entegrasyonunu kolaylaştırmak, çeşitli riskleri düşürmek, süreci kontrollü yürütebilmek için İSO 9001:2015 belgelendirmesine ihtiyaç duyarlar. Belgelendirme ve danışmanlık hizmeti veren firmamız, İSO 9001:2015 talebinde bulunan kuruluşlara, yönetim sistemi standartları hakkında bilgilendirme eğitimi vermekte, uluslararası belirlenen standartların yerine getirilmesi durumunda onaylı belge düzenlemesi yapmaktadır. Belgelendirmenin amacı kuruluşlarda güçlü bir yönetim sisteminin oluşturulması, tüm faaliyetlerin yönetim organları tarafından düzenli olarak denetlenmesini sağlamaktır.

İSO 9001 Avantajları

İSO 9001:2015 belgesi, hizmet alanları, kuruluşların yapıları ve büyüklüklerine bakılmaksızın tüm alanlarda hizmet veren kuruluşlara verilmektedir. İSO 9001:2015 standart belgesi, kuruluşların liderlik sistemi ile müşteri odaklı çalışmasını, çalışanlarının yönetime katılması, karar verme aşamasında tüm birimlerin kullanılması gibi prensipler ile yönetim sürecinin iyileştirilmesi, memnuniyetin ve kalitenin artmasını sağlayacak adımların atılmasını sağlayacaktır. Standartlara uygun bir yönetim sistemi belirlendiğinde tarafsızlık ilkesi kapsamında denetimlerin yapılması sağlanacak ve kuruluşun itibarını artıracaktır.

Hizmetlerimiz

Sistem ve ürün belgelendirme konusunda faaliyet gösteren firmamız, tüm sektörlerde bulunan küçük büyük tüm kuruluşlara uluslararası standart belgelendirmesi yapmaktadır. İhtiyacınız olan belgelendirme için firmamızı başvuru yaptığınızda, firma yapınıza göre belgelendirme projesi hazırlanmakta ve gerekli denetimler yapılarak talep edilen standartlar oluşturulduktan sonra TSE, JAS-ANZ veya İAS onaylı, TÜRKAK akrediteli ve logolu İSO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesi hazırlanmaktadır. Yeni revizyona geçişte zorlanan tüm kuruluşlara danışmanlık hizmeti vererek İSO 9001:2015 belgesine sahip olmanızı kolaylaştırıyoruz. Yapacağımız denetimler ile kurumunuzun kalitesinin artmasını, kaliteli ürünler üretmesini sağlıyoruz.