KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Dünyada, teknoloji, iletişim ve bilgi alanında büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler firmaları büyük bir ekonomik yarışın içerisine sokuyor. Ekonominizi güçlendirmek, sektörünüzde güçlü olabilmek için uluslararası standartlarla belirlenen bazı sistemlere sahip olmanız gerekir. Bu sistemlerin başında ise kalite yönetim sistemi gelmektedir. Üreticiler kadar tüketicilerde bilinçli olarak davranmaya başladığı dünyamızda, her aşamada kaliteye önem verilmektedir. İşletmeler ayakta kalabilmek için tüm aşamalar için belirlenen kriterlere göre mal üretmek zorundadır. Yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak firmalarda yaptığımız denetimler sayesinde, firmaların yönetim sistemlerini belirli bir kaliteye kavuşturmasını sağlıyoruz ve çalışmalar sonucunda kalite yönetim sistemi belgelendirmesi yaparak standartlara uyulduğunu gösteriyoruz.

Kalite Yönetim Sisteminin İşinize Katkısı

Kalite yönetim sistemi, bir işletmenin başarılı çalışmasını sağlamak için, kuruluş ve yönetim sisteminin saydam bir şekilde sürdürmek ve kontrol etmek için yapılan çalışmadır. Bu belgelendirme ile, müşteri memnuniyetini sağlayabilirsiniz. Yapılan tüm maliyetleri denetim altında tutabilirsiniz. Sürekli gelişme sağlayarak, kayıpları en aza indirebilirsiniz. Hataları azaltarak, verimliliği ve karlılığı artırabilirsiniz. Müşterilerinizde güven gelişeceği için etkili bir rekabet yürütebilirsiniz. Zaman ve kaynakları daha etkin kullanabilir, çalışanların motivesini artırabilirsiniz. Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinizle olan iletişimini artırabilir ve daha kolay iletişim kurabilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi Aşamaları

Firmamız bir işletmeden kalite yönetim sistemi için teklif aldığında, öncelikle o firmanın yapısı hakkında bilgi edinir. Firmaya uluslararası standartlar hakkında bilgi verilir ve mevcut durum tespiti yapılır. İşletme yapısına göre kalite yönetim sistemi planı oluşturulur. Planlama sonucunda firmaya gerekli eğitimler verilir ve işletmede yetkilendirilmiş kişilerin sorumlulukları aktarılır. Eğitim sonucunda kalite yönetim sisteminin kurulması aşamasına geçilir. Kurulum yapıldıktan sonra işletme iç tetkikleri gerçekleştirilir ve eksiklikler olup olmadığı kontrol edilir. Gözden geçirme aşamasından sonra tüm aşamalar eksiksiz tamamlanmış ise gerekli belgelendirme yapılarak, standartlara uygunluk sağlanmış olur.

Kalite Yönetim Sistemini Kimler Kullanabilir?

Kalite yönetim sistemi büyüklük ve küçüklük durumuna bakılmaksızın tüm kuruluşlar için uygulanabilen bir standarttır. Yapılan hizmetin ya da üretilen ürünün türünün bir önemi yoktur. Amaç kuruluş yönetim sistemini güçlü tutmak ve sektöre güç kazandırabilmektir.