HACP BELGELENDİRME

Hazard Analysis And Critical Control Points (HACP) gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi olarak belirlenen standartlar sonucu verilen bir belgedir. Tüketime sunulan tüm gıda ürünlerinin, insan sağlığı açısından güvenli olabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli analizlerin yapılması, risklerin ortadan kaldırılarak güvenli duruma getirilmesi gerekir. Ülkemizde de TSE tarafından yapılan denetimler sonucun HACP belgelendirmesi yapılmaktadır. Ayrıca firmamız gibi akreditasyonu bulunan kuruluşlar firmalarda denetimler yaparak bu belgelendirme işlemini yapmaktadır.

HACP Belgelendirme İşlem Aşamaları

Firmamız danışmanlık ve belgelendirme hizmetlerinde yapılan talepler sonucunda firmalara HACP belgelendirmesi yapabilmek için, firmanın tehlike analizlerini yapmaktadır. Gıda güvenliği için kritik kontrol noktalarını belirlemekte, kritik kontrol birimleri izlenmekte ve sistemin kurulması aşamasına geçilmektedir. Kontrol altında olmayan noktaları için düzeltici işlemler yapılmakta, gıda güvenlik sisteminin düzenli olarak çalışması için tüm prosedürler oluşturulmalıdır. İlgili dokümantasyonlar oluşturularak firmaya verilmektedir.

HACP İle Neler Kazanılır?

Firmamızın güvenli ve kaliteli sunduğu belgelendirme hizmetleri sonucunda HACPbelgesine sahip olan firmalara müşterilerinin olan güveni artamaya başlayacaktır. Tüketiciler aldıkları ürün üzerinde HACP ibaresini gördüklerinde ürün markasına olan güven artacak ve ürünü güvenli olarak tüketeceklerdir. İnsan sağlığı için ortaya çıkabilecek risk noktaları ortadan kalmış olacaktır ve ürün kalitesinin artması sağlanacaktır. Belgelendirme sayesinde firma güvenli gıda üretmeye başlayacak ve satış taahhüdünde bulunarak markasını güçlendirecektir. Kaliteli ürün sayesinde firmalar kendilerine yeni pazarlar bulabilecektir. Tüm işlemlerini yasalara uygun olarak yapabileceği için müşterilerinin tüm taleplerine uygun şartlarda cevap verebilecektir.

HACP Terimleri

Gıda güvenliği yönetim sistemi olan HACP belgelendirmesini yaparken firmamız tüm müşterilerine, belgelendirme için kullanılan tüm terimlerin açıklamalarını gösteren dokümantasyonları vermektedir. Sağlık ve güvenlik prosedürleri, sağlık sistemleri için tehlikeli maddelerin nasıl kontrol edilebileceğini içermektedir. Akış şeması, gıda ürünün üretim aşamasında uygulanan işlem basamakları şemasını göstermektedir. Gıda güvenliği, gıdanın yasalara uygun üretildiğini ve zararlı olmadığını gösteriyor. HACP kontrolü, üretim aşamasında doğru işlemlerin uygulandığını veprosedürlere uygun kontrol sınırları içerisinde yapıldığını gösteriyor. Kritik sınır terimi ise ürünlerin üretiminde kabul edilebilir ve kabul edilemez tehlike sınırlarını göstermektedir.