FAYDALI MODEL BAŞVURUSU

Faydalı model uygulaması ülkemizde büyük bir kesim tarafından bilinmemektedir. Ülkemizde ve dünyada yeni olan buluşların, sanayiye uygulanabilmesi, ürünü bulan kişi ya da kuruluşlara 10 yıl boyunca ürünün üretilmesi ve pazarlanması konusunda hak tanınmasıdır. Faydalı model belgesini almak patent işlemlerine göre daha basit ve masrafsızdır. İşlemlerin masrafsız olması nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmeleri yeni ürün buluşları için teşvik etmeye çalışılmaktadır. Bu alanda çalışmaları olan işletmelere firmamız faydalı model belgelendirmesi alanında yardımcı olmakta ve kısa sürede belge sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Rekabet Piyasası

Sanayi sektöründe bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yapılan yeni buluş ürünlerin, zaman içerisinde farklı işletmeler tarafından da yapılması, ürününün taklit edilme riskini ortaya koymaktadır. Faydalı model belgesi ile işletmeler ürünlerini kendi adlarına tescillemiş ve taklitlerinin üretilmesinin önüne geçmiş olmaktadırlar. Firmamız yeni ürün buluşu yapan tüm işletmeleri faydalı model belgelendirmesi yaparak, ürünlerini koruma altına almakta ve işletmeyi ekonomik karlılığa geçirmeye çalışmaktadır. Patent işlemleri uzun süreceği için işletmeler faydalı model belgesi ile ürünlerini koruma altına almaktadır.

Belgelendirmenin Yapılması

Faydalı model belgelendirilmesinin yapılabilmesi için, başvuruda bulunulan ürünün daha önceden ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde aynısının yapılmamış ve tescil edilmemiş olması gerekir. Firmamız yapılan başvuru durumlarında, ürünün belgelendirilebilmesi için yeni ürün olmasına dikkat ediyor, daha önceden her hangi bir fuar ve sergi gibi herkesin görebileceği alanlarda kullanılmamış olmasını araştırmaktadır. Yeni bulunan ürün, üretime uygun ve herkes tarafından kullanılabilir bir ürün ise sanayiyi uygulanabilir kabul edilir ve gerekli belgelendirme yapılır.

Başvuru İçin Gerekli Olanlar

Firmamız yapılan başvurularda, işletmelerden, tescil işlemleri öncesinde, tarifname, çizimler gibi tüm dokümanların üst seviyede hazırlanmasını istemektedir. Faydalı model başvurusu için gerekli şartların taşındığına karar verilebilmesi, ülkemizde Türk Patent Enstitüsü uzmanının yapacağı inceleme ve araştırma sonucuna göre belirlenecektir. Türk Patent Enstitüsü uzmanı yaptığı araştırma raporunu 3 aylık bültende yayınlar ve bu arada itiraz gelmezse tescil aşamasına geçilir. Faydalı model belgesi başvuru sahibini 10 yıl boyunca koruyacak ve ürünün üretilmesini sağlayacaktır.