PATENT BAŞVURUSU

İşletmeler ve girişimciler belirli bir konu üzerinde çalışarak yeni bir ürün ortaya koyduklarında bu ürünün kendilerine ait olduğunu göstermek ve ürünün üretimi yapabilmek, satışını yapabilmek için patent belgesine ihtiyaçları vardır. Teknik olarak tanımlandığında, bilimsel ya da teknik bir buluşun kullanım hakkının kimde bulunduğunu gösteren bir belgedir. Ülkemizde yapılan buluşlar ve yeni ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tek yetkili kurumdur. Firmamız işletmelere ve kişilere danışmanlık hizmeti vererek, onlar adına tüm işlemleri yürütmekte, daha kolay, daha kısa sürede patent belgelerini almalarını sağlamaktadır.

Patent İçin Neler Gereklidir?

Bir ürünün size ait olduğunu belgelendirmek istediğinizde o ürünün yeni olması ve ülkemiz ile birlikte dünyada yeni bir ürün olarak ortaya çıkması gereklidir. Daha önceden yapılmış bir ürün üzerinde bazı değişikliklerin yapılması durumunda, bu ürün için patent başvurusunda bulunamazsınız. Ürünün sanayiye uygulanabilir nitelikte olması, yeni bir tekniğin kullanılmış olması aranan şartlar arasındadır. Üretimi yapılamayan ve sürekliliği sağlanamayan ürünler için patent belgesi düzenlenmemektedir. Belgelendirme ve danışmanlık firması olarak tüm işlemler öncesinde sizleri bilgilendiriyor ve ürününüz ile ilgili araştırmalar yapmanıza yardımcı oluyoruz.

Patent Verilmeyen Buluşlar

Her yeni buluş olan ürüne patent verilecek diye bir kural bulunmamaktadır. Ürünün yapısı ve işlemi yönüyle genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozmaya yönelik işlevi bulunan ürünler hiçbir zaman patent kapsamına alınmayacaktır. Patent kapsamı dışında bırakılan buluşlar arasında, insan vücuduna uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri, matematik teorileri, çeşitli edebiyat ve sanat eserleri, bitki ve hayvanların biyolojik olarak çoğalmaları üzerine yapılan çalışmalar patent kapsamı dışında tutulmaktadır.

Patent Nasıl Alınır?

Yeni ürününüz için patent başvurusunda bulunmak istediğinizde, firmamız sizler adına ürününüz ile ilgili tüm evrakları hazırlayarak Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu ürününüz ile ilgili bir araştırma raporu hazırlar ve bu raporu yayınlar. Rapor belirli süre yayında kalarak, ürün ile ilgili daha önceden yapılmış bir çalışma olup olmadığı ve itirazların yapılıp yapılmayacağı beklenilir. Bu süre içerisinde ürününüz ile ilgili bir itiraz gelmezse ve dünya genelinde benzerine rastlanılmaz ise patent belgesi düzenlenir.